Ögat No 05 (1963)

Ögat No 05 Swedish PDF Porn Vintage Black And White Pages Porn Magazine, Softcore Magazine For Men

Ordet “frigiditet” kan på svenska närmast översättas med känslokyla och användes huvudsakligen som beteckning på en kvinnotyp. som saknar förmåga att leva med i ett samlag, utan som istället inför detta enbart känner avsky eller likgiltighet.
För cirka femton år sedan väckte den nu allmänt kände amerikanske läkaren Kinsey berättigat uppseende med sina redogörelser om det mänskliga sexuella beteendet. Han utgav sina böcker åren 1948-1953 och i dessa har han bland annat mycket noggrant redogjort för den frigida kvinnan.

Han kom därvid med det för den tiden mycket chockerande konstaterandet att mer ån hälften av alla gifta kvinnor inte hade några som helst positiva känslor inför samlaget. Han hävdade tvärtom att dessa kvinnor bara uppoffrade sig för sin manliga partner och själva inte fick något utbyte av akten. Vad som då var en ren sensation har nu blivit ett kallt konstaterande.

Psykologer inom hela den västerländska civilisationen instämmer idag helt med Kinsey och går på många punkter ännu längre än honom. De påstår rent ut att kvinnorna känner sig “olyckliga och miacanpassade” i en mycket hög procent av äktenskap. Vad kan detta nu bero på? En engelsk psykolog, som velat gå till grunden med detta problem, påstår att det först och främst beror på de många olika betydelserna som man lägger i ordet kärlek.

Ögat No 05 (1963)
Swedish | PDF | 36 Pages | 24 MB

DOWNLOAD FROM RAPIDGATOR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *