Gigant No 01 (1997)

Gigant No 01 Czech Porn PDF Magazine Vintage From 1997 Featuring Big Tits Lada, Beata, Stefania, Karla, Helga a Veronika. Note: Page 32 is twice, added by mistake in PDF, once in correct order and once in the end of magazine, after back cover!

Mám to potěšení uvést vás do nového ročníku časopisu Gigant. Když se podíváte na moji vyvinutou hruď, nemusím jistě dlouze vysvětlovat proč. Neznám osobně všechny mo-delky, jejichž kolekce si můžete se zatajeným dechem prohlížet na dalších stránkách, ale klidně bych se vsadila, že jsem z nich nejdivočejší. Jakmile se rozjedu, jsem hotová tygřice a pánové nestíhají. Ten hlavní důvod, proč se cítím na to být patronkou tohoto čísla, je ovšem ten, že bych si to bez rozmýšlení rozdala s kteroukoliv z otištěných modelek! Jen si mě s nimi zkuste představit!

Vážení přátelé vyvinutých dívek, mám pro vás dvě zprávy: jednu dob-rou a jednu špatnou. Tou špatnou za-rmoutím příznivce slečny Zuzany – a že jich bylo! Naše – dnes již bývalá -kolegyně z nejmilejších totiž učinila podstatné změny ve svém osobním ži-votě. Ještě když připravovala příspěv-, ky do minulého Gigantu, ani by ji ne-, napadlo, že vzrušující a svobodný žti-vot záhy vymění za snubní prstýnek a svatební zvony. Jenže: byla to láska ‘ na první pohled! A protože její princ z pohádky bydlí až v daleké Austrálii, ve chvíli, kdy píši tyto řádky, si Zuzana nejspíš užívá někde na plážích Tichého oceánu.

Tu smutnou zprávu máme tedy za se-bou, teď tu dobrou: nový ročník časo-pisu Gigant je tady! Přichází k vám s pozměněným logem, které by mělo naznačit, že i uvnitř naleznete během roku 1997 nejedno vzrušující překva-pení. Jistě zaregistrujete a uvítáte, že se zvýšil počet modelek, jejichž ko-lekce vám představujeme. Pravidelněji by se na stránkách Gigantu měly obje-vovat i lesbické hrátky a porno seriály, které jsme v minulém ročníku již ně-kolikrát pokusně zařadili.

Gigant No 01 (1997)
Czech | PDF | 36 Pages | 118 MB

DOWNLOAD FROM RAPIDGATOR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *